Dom > Novice > Vsebine
Fizikalno-kemijske lastnosti kalijevega permanganata
Sep 19, 2018

Videz in značaj: Vijolična kristalinična trdna snov

Topnost: Topen v vodi, lug, rahlo topen v metanolu, acetonu, žveplovi kislini

Gostota: 1.01g / mlat 25 ° c

Tališče: 240 ° C

Topnost vode: 6.4 g / 100 ML (20 ° C) Stabilnost: stabilen, lahko pa pride v stik z vnetljivimi snovmi. Snovi, ki se jih je treba izogibati, vključujejo reducente, močne kisline, organske snovi, vnetljive snovi, perokside, alkohole in kemično aktivne kovine.

Močan oksidant. Pogoji skladiščenja: prezračevanje v skladišču, rahlo raztovarjanje z lahkoto, z organsko snovjo, reducentom, žveplovim fosforjem, vnetljivim ločenim skladiščenjem