Dom > Novice > Vsebine
Fizikalno-kemijske lastnosti natrijevega permanganata
Sep 19, 2018

Značaj: kristal vijolično rdeč ali v prahu.

Relativna gostota: 2,47

Topnost: topne v vodi, etanola in etra, topne v tekočem amonijaku.

Tališče: 170 stopinj C

Vrelišče: 100 stopinj C

Pogoji shranjevanja: skladišče prezračevanja, svetlobe nakladanje in razkladanje, ločiti od organskih snovi, reducent in žveplo fosforja vnetljivih snovi.