Dom > Znanje > Vsebine
Fizikalno-kemijske lastnosti treh krom klorida
Sep 19, 2018

Kromov triklorid je večinoma vijolično Monoklinski kristalni, kromov ion je v oktaedrične prostor ustanovilo kloridnega iona na je šesterokotnika. Relativna gostota je 1,76 g/cm3, tališča je 83 stopinj in gostota je 2,87.

To je enostavno deliquescence, topen v vodi, vijolično v razredčeno raztopino, zelena v koncentrirane raztopine in pH v 0.2mol / L raztopine je 2.4. Topen v alkoholu, topen v acetonu, skoraj netopna v etru.

Stabilna pri sobni temperaturi in atmosferskem tlaku, da se prepreči svetlobo, odprtega ognja in visoke temperature. Sublimata na 950 stopinj Celzija in razpadejo na 1300 stopinj Celzija.