Dom > Znanje > Vsebine
Metode za analizo kromove kisline
Sep 19, 2018

Določanje vsebnosti kromove kisline v zraku: po odvzemu vzorca s filtrom, raztopljenega z žveplovo kislino, nato s kolorimetrijo (Nioshova metoda) po dodajanju Diphenyl Kabbah.

Določanje vsebnosti kromove kisline v vodi: po ekstrakciji se vzorec določi z atomsko absorpcijsko spektrometrijo ali kolorimetrično metodo. Metoda odstranjevanja odpadkov Metoda: Koncentrirana odpadna kromova kislina se po kemijskem redukcijo pretvori v trivalentni krom, prilagodi pH vrednost raztopine, jo obori, se usede z obdelavo s kemičnimi odpadki.